Logo
Cabinet Avocat SMOLEAN LOREDANA ANDREEA
Aici gasesti avocatul TAU
 Current page : Home      Servicii

DREPTUL FAMILIEI

- desfacerea casatoriei
 
- actiuni in reincredintare a minorului
 
- actiuni pentru marire/micsorare pensie de intretinere
 
- stabilirea si tagada paternitatii minorului, constatarea paternitatii copilului
 
- modificare,completare, rectificare acte de stare civila (certificat de nastere, certificatde casatorie)
 
- partajul bunurilor comune
 
- recunoasterea hotarârilor de divort pronuntate în strainatate
 
 

DREPT SOCIETAR

- Consiliere privind înfiintari de societati comerciale

- Înfiintare de societati comerciale,filiale, sucursale, puncte de lucru

- Redactare acte constitutive

- Certificarea datei, a continutului actului si a identitatii partilor

- Modificari de acte constitutive
 
- Redactare de acte aditionale

- Consiliere privind cesiunea de actiuni si parti sociale

- Consiliere, asistenta juridica si reprezentare privind falimentul si lichidarea societatilor comerciale

- Declaratie de creanta
 
 
 

DREPT COMERCIAL

- actiuni in pretentii

- somatii de plata

- consiliere si asistenta juridica privind incheierea, executarea si incetarea contractelor comerciale

- actiuni in executarea contractelor
 

DREPTUL MUNCII

 - Consiliere si asistenta juridica privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de munca

 - Consiliere si asistenta juridica in cazul desfasurarii anchetelor disciplinare asupra salariatilor

 - Asistenta juridica si reprezentare in cazul litigiilor de muncaDREPT CIVIL

1. Consiliere,asistenta juridica si reprezentare în cauze privind dreptul de proprietate:

- actiuni în revendicare imobiliara

- actiuni posesorii

- iesiri din indiviziune

- granituiri

-actiune in constatare

- uzucapiune

- hotarare care sa tina loc de act autentic

- rectificari,modificari de carte funciara

- actiuni inconstatarea simulatiei

- intabulari de carte funciara

- instituirea unor servituti

- actiuni in evacuare

2. Consiliere,asistenta juridica si reprezentare legata de raspunderea civila;

- actiuni în constatarea nulitatii absolute sau relative a contractelor;

- actiuni în rezolutiune sau reziliere a contractelor;

- actiuni in raspundere civila contractuala.

- actiuni in raspundere civila delictuala: raspunderea pentru fapta proprie, raspunderea pentru fapta altuia

3. Consultanta,asistenta juridica si reprezentare la incheierea, modificarea sau încetarea de contracte civile:

- promisiuni de vanzare-cumparare

- contracte de vânzare-cumparare privind bunuri mobile si imobile;

- contracte de întretinere si renta viagera;

- contracte de schimb;

- contracte de închiriere;

- contracte de comodat.

- contracte ne numite, atipice, în functie de solicitarea partilor.

* Contractele pot fi redactate de catre cabinetul de avocatura sau prin intermediul notarului,cabinetul asigurand relatia cu notarul public, precum si asistenta juridica.

4. Actiuni si cereri pentru valorificarea unor drepturi de creanta:

- actiuni în pretentii- somatii de plata- asistenta juridica în cadrul executarii silite mobiliare sau imobiliare- contestatii la executare silita

 

DREPT ADMINISTRATIV

- redactare contestatie impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei

- asistenta juridica si reprezentare in cadrul contestatiei impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei

DREPT PENAL

- Redactare de plangeri penale

- Asistenta in fata organelor de cercetare si de urmarire penala (Politie, Parchet)

- Asistenta juridica in cazul infractiunilor privind circulatia pe drumurile publice

- Reabilitari

Constituirea de parte civila in procesele penale

POWERED romarg.ro